Informujemy, że został uruchomiony system powiadamiania SMS. System pozwala na bieżące informowanie mieszkańców o ważnych wydarzeniach jakie będą miały miejsce na terenie Gminy. Umożliwia on przekazywanie mieszkańcom informacji dotyczących m.in.

  • Konsultacji społecznych MPZP "część osiedla Lisia Góra", gdzie mieszkańcy za pomocą dodatkowych ankiet SMS posiadają aktywną możliwość wypowiedzenia się na temat projektu Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego;
  • utrudnień związanych z remontami dróg;
  • przerwach w dostawie wody, gazu lub prądu;
  • szybkie informowanie o przewidywanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych;
  • informowanie o imprezach kulturalnych i sportowych;
  • harmonogramie najbliższych sesji i komisji Rady Miejskiej.

Otrzymywanie informacji przez mieszkańców jest całkowicie bezpłatne. W przypadku problemów z wypełnieniem proszę rozwinąć przycisk: "rozwiń instrukcję formularza".

Zapraszamy Państwa do rejestracji.

Link do Panelu SMS, gdzie można wypełnić online zgłoszenie do ankiety SMS konsultacji

Ilustracja do artykułu Panel SMS - powiadomienia SMS dla mieszkańców.jpg
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie