W sobotę 18 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie odbyło się spotkanie „World Cafe” w ramach II etapu konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Lisia Góra.

Mieszkańcy z dużym zaangażowaniem opowiadali o ich oczekiwaniach w związku z terenem objętym konsultacjami, a także przedstawiali swoje opinie i uwagi do powstałego planu. W kilkuosobowych grupach, przy stolikach, pracowali nad pomysłami na zagospodarowanie Lisiej Góry. Uczestnicy podkreślali, że cieszą się z możliwości wspólnej integracji oraz rozmowy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność!

Protokół z realizacji motody>>

„World Cafe” w ramach II etapu konsultacji społecznych dotyczących planu zagospodarowania Lisiej Góry

 

 

Ilustracja do artykułu 110182718_3323287497692100_242358546879439106_o.jpg
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie